Неділя, 09.08.2020, 17:57
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Серпень » 22 » Методичні рекомендації з питань основ здоров'я
10:31
Методичні рекомендації з питань основ здоров'я

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для учасників серпневої науково-методичної конференції для керівників методичних об’єднань та спеціалістів управлінь, відділів освіти з питань фізичної культури, основ здоров’я, основ безпеки життєдіяльності, валеології та координаторів превентивних проектів на тему: «Впровадження принципів превентивності, здоров'язбереження та безпечної життєдіяльності в систему освіти Дніпропетровщини»

Освіті сьогодні належить особливе місце в системі вирішення глобальних і вітчизняних проблем як суспільства взагалі, так і здоров’язбереження зокрема. Адже нова якість освіти, яка покликана забезпечувати розвиток сучасного суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов організації такого навчально-виховного процесу, який не просто не зашкодить здоров’ю дитини, але й навпаки – активно сприятиме розвитку, вихованню та успішному навчанню в школі. Безумовно, це вимагає змін організації життєдіяльності дітей у школі, створення емоційного і фізичного комфорту, освоєння прогресивних здоров’язберігаючих технологій навчання, духовного становлення особистості учнів, створення умов для самореалізації їх сутнісних сил, у тому числі стосовно свідомої побудови адекватного кожному здорового способу життя, формування навичок безпечної поведінки. Сьогодні в школі інтенсивно втілюються в практику багато принципово нових педагогічних ідей, концепцій, технологій, у центрі яких – особистість дитини з її потребами й інтересами, життєвими цінностями. У той же час найголовнішою цінністю, яку має плекати сучасна школа, є здоров’я, його формування й підтримка на різних етапах навчання дитини в школі. У сучасній освітній системі формування й збереження здоров’я дітей та школярів на сьогодні вже накопичений досить великий зарубіжний і вітчизняний досвід. Проте завдання щодо формування в учнів діяльнісного здорового способу життя повністю ще не розв’язані. Для успішного вирішення всіх проблем здоров’язбереження важливим є застосування реально діючого системного підходу, де теорія і практика, держава, освіта, батьки, громадськість та всі інші зацікавлені структури працюють у тісній взаємодії, при узгодженості роботи всіх компонентів системи . Сьогодні в Україні, Дніпропетровській області зокрема, проблема здоров’язбереження як така накладається на загрози реально існуючих військових дій, небезпек від провокаційних вибухів, загрози від надзвичайних ситуацій, що потребують і певних більш глибоких знань і конкретних вмінь та навичок поведінки як від дорослих, так і від дітей. З великими психо-емоційними і фізичними перевантаженнями, завданнями розбудови європейсько орієнтованого демократичного суспільства можуть справлятися лише всебічно здорові та адаптивні особистості. У зв’язку з цим слід особливу увагу надавати саме здоров’язберігаючим принципам розбудови освітньо-виховного процесу в усіх навчальних закладах, завжди пам’ятаючи про те, що саме здоров’язбереження є сьогодні і глобальною проблемою всього людства і, водночас, - основною умовою успішного розвитку, навчання та виховання здорового підростаючого покоління. Враховуючи завдання національного рівня та з метою покращення системи роботи на Дніпропетровщині щодо збереження здоров’я підростаючого покоління, виховання креативної, сучасної,адаптивної інноваційної особистості, орієнтуючись на передовий педагогічний досвід шкіл культури здоров’я щодо впровадження здоров’язберегаючої освіти та опираючись на рекомендації Міністерства освіти і науки України, р е к о м е н д у є м о : Спеціалістам управлінь, відділів освіти з питань фізичної культури, основ здоров’я, безпечної життєдіяльності, валеології:

 • провести регіональну інструктивно-методичну нараду з вчителями фізичної культури, основ здоров’я, валеології, основ безпеки життєдіяльності, проаналізувавши стан виконання в навчальних закладах держаних та регіональних документів, спрямованих на поліпшення здоров'я дітей та учнівської молоді у 2014- 2015 н. р. та окресливши завдання на 2015-2016 н.р., враховуючи результати роботи обласної серпневої науково - методичної конференції (серпень-вересень);
 • в нинішній ситуації кризового, соціально небезпечного стану суспільства, наявності військово-терористичних загроз особливу увагу слід звертати на чітке виконання освітянами всіх законодавчих актів щодо існуючих ризиків та способів їх уникнення;
 •  сприяти створенню в кожному навчальному закладі регіону середовище, сприятливе для здоров’я школярів за рахунок впровадження інноваційних здоров’язберігаючих педагогічних технологій при проведенні занять з фізичної культури, основ здоров’я, валеології, основ медичних знань тощо (протягом року);
 • здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням медико- педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів згідно наказу МОЗ і МОН України № 518/674 від 20 липня 2009 р. «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (серпень);
 • забезпечити створення у кожному освітньому закладі умов для викладання основ здоров'я за тренінговою технологією, для забезпечення фізіологічної норми тижневої рухової активності учнів обсягом 8-12 годин за рахунок усіх форм фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи та для проведення занять з фізичного виховання із школярами, віднесеними до спеціальної медичної групи (постійно);
 • сприяти проведенню в навчальних закладах регіону виховних заходів превентивної спрямованості щодо формування здорового способу життя, профілактики нещасних випадків, забезпечення життя і здоров’я учнів( постійно, згідно плану);
 • приділяти особливу увагу організації та проведенню роботи з фізичної культури в початковій школі (постійно);
 • продовжити роботу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів висококваліфікованими спеціалістами та введення посад інструкторів з фізичної культури, плавруків в дошкільні навчальні заклади;
 • проводити роботу по активізації участі учнівської молоді, молодих вчителів з фізичної культури у Всеукраїнських конкурсах з метою підвищення рівня володіння фізичною культурою, знань з олімпійської освіти. Керівникам методичних об’єднань вчителів основ здоров’я, валеології:
 • у новому 2015/2016 н.р. звернути особливу увагу педагогів на нові держстандарти та впровадження нової програми з основ здоров’я, на нове навчально-методичне забезпечення уроку основ здоров’я у 7-му класі, на обов’язкове відпрацювання вчителями як програмного матеріалу з основ здоров’я, так і законодавчих актів щодо попередження військово-терористичної, мінно- вибухової небезпеки тощо;
 • визначити впровадження в навчальних закладах здоров’язберігаючої освіти одним із пріоритетних напрямків роботи методичних об’єднань вчителів фізичної культури та вчителів з основ здоров’я; Ø навчати принципам здоров’язберігаючої освіти молодих вчителів з фізичної культури та основ здоров’я, залучаючи до цієї роботи досвідчених педагогів;
 • проводити засідання методичних об’єднань вчителів фізичної культури та вчителів основ здоров’я, практично-методичні семінари, згідно плану, залучаючи до цієї роботи педагогів-тренерів, фахівців методичних, соціально-психологічних служб, працівників правоохоронних органів та ДАІ, громадських організацій, які опікуються здоров’ям підростаючого покоління, та використовуючи для цього базові освітні заклади з основ здоров'я, валеології, кращі тренінгові кабінети, тренінгові центри,
 • орієнтувати вчителів основ здоров’я (1-9 класи), валеології на обов’язкове використання найефективнішої здоров’язберігаючої технології «освіта на основі розвитку життєвих навичок» (ООЖН);
 • проводити спільні засідання вчителів початкової школи , вчителів фізичної культури та основ здоров’я основної школи з метою забезпечення принципів неперервності та наступності навчання здоров’ю, використання новітніх технологій, а також впровадження моніторингової системи;
 • систематично вивчати стан проблеми щодо ефективної організації роботи з питань формування здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та ризикованої поведінки, безпечної життєдіяльності, попередження травматизму у школярів регіону;
 • вивчати, узагальнювати та поширювати кращі педагогічні досвіди колективів області, окремих вчителів фізичної культури, основ здоров’я, валеології. Координаторам превентивних проектів: 
 • здійснювати контроль за впровадженням в навчальних закладах регіону превентивних програм проектів: «Захисти себе від ВІЛ», «Формування толерантного ставлення до ВІЛ – позитивних дітей в системі шкільної та дошкільної освіти», «Дорослішай на здоров’я», «Рівний – рівному», «Я – моє здоров’я – моє життя», «Створення безпечного освітнього середовища (профілактика насильства)» (наказ МОН від 01.06.2009 № 457, лист від 20.07.2012 №1//11-12028), «Маршрут безпеки», «Fair Play – Чесна гра» (постійно);
 • проводити наради, зустрічі з вчителями-тренерами для обміну досвідом з питань організації та реалізації в навчальних закладах регіону превентивних програм (протягом року);
 • сприяти створенню у кожному освітньому закладі необхідних умов для відпрацювання за тренінговою технологією превентивних програм (МОН від 01.06.2009 № 457; ГУОН від 05.03.2008 № 196) (протягом року);
 • проводити роботу по підготовці волонтерів за превентивними проектами в навчальних закладах області (протягом року);
 • приймати активну участь в роботі педагогічних колективів регіону в проведенні серед дітей та учнівської молоді виховних заходів превентивної спрямованості щодо формування здорового способу життя, профілактики нещасних випадків, травматизму у школі, вдома, на дорогах та місцях відпочинку (постійно). Навчальним закладам: 
 • сприяти об’єднанню зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу для забезпечення безпеки, створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та учнів, впровадження у навчальному закладі всіх рекомендацій щодо усунення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування (протягом року);
 • системно впроваджувати в процес навчання та виховання сучасні інноваційні здоров’язберігаючі педагогічні технології( протягом року); 
 • проводити цілеспрямовану роботу серед дітей та учнівської молоді щодо формування культури здоров’я шляхом реалізації превентивних програм міжнародних проектів: «Захисти себе від ВІЛ», «Формування толерантного ставлення до ВІЛ – позитивних дітей в системі шкільної та дошкільної освіти», «Дорослішай на здоров’я», «Рівний – рівному», «Я – моє здоров’я – моє життя», «Створення безпечного освітнього середовища (профілактика насильства)», «Профілактика ВІЛ-інфекції за проектами «FAIR PLAY – чесна гра», «Маршрут безпеки», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (протягом року);
 • приділити особливу увагу підготовці вчителів початкових класів на спеціальних курсах-тренінгах за програмою «Основи здоров’я» та вчителів, які викладають фізичну культуру в початкових класах за програмою «Фізичне виховання» з використанням технології «Освіта на основі розвитку життєвих навичок» ( ООЖН) (виїзні курси в канікулярний час);
 • віднайти можливості для створення кабінету з основ здоров’я відповідно до Положення про тренінговий кабінет та наказу МОН України від 01.06.2009 № 457, наказу ГУОН від 05.03.2008 № 196;
 •  проводити системну виховну роботу оздоровчого спрямування, щорічні місячні акції: «Молодь за здоров'я» (листопад), «16 днів проти гендерного насильства» (25 листопада – 10 грудня), «Тиждень безпеки дитини», «Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «Всесвітній день здоров'я» (7 квітня), щотижневу П’ятихвилинку безпеки;
 • орієнтувати вчителів на використання якісної навчально-методичної літератури нового покоління, яка відповідає стандартам ООЖН, не допускаючи використання у навчанні учнів підручників, посібників, які не мають грифу МОН України;
 • вивчати та поширювати передові досвіди педагогічних колективів і окремих педагогів щодо розбудови здоров’язберігаючої освіти; 
 • залучати до партнерських стосунків учнівську молодь, батьків, педагогів та співпрацювати з науковими лабораторіями, інститутами, міжнародними, державними, громадськими організаціями, які опікуються здоров’ям підростаючого покоління.

Рекомендована література:

1. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Захисти себе від ВІЛ: Тренінги життєвих навичок / Воронцова Т.В., Пономаренко В.С: метод. посіб. для педагога-тренера. – Тернопіль: « Навчальна книга – Богдан», 2012.– 208 с.

2. Мікулак Н.М. Сучасні освітні стратегії здоров'язбереження: основи здоров’я: навчально-методичний посібник. «Інновація», Дніпропетровськ. 2012. – 116 с.

3. Мікулак Н.М. Здоров’язберігаюча освіта: теорія і технологія створення школи культури здоров’я: Навчально-методичний посібник для слухачів курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти, науковців, керівників освітніх закладів, педагогів, вихователів / Наталія Михайлівна Мікулак. – Дніпропетровськ: ДОІППО, 2013. – 76 с.

4. Москаленко Н.В., Власюк О.О., Степанова І.В., Шиян О.В. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / – Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 238 с.

5. Москаленко Н.В., Лаврова Л.В., Савченко В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної культури в початковій школі з інтерактивними методами навчання для дітей 1-4 класів - Д.: Типографія «Україна», 2012. – 348 с.

6. Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» / Упор. Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. – К.: Huss, 2011. – 96 с.

7. Савченко В.А. Тренінг – інтерактинвий метод навчання (інструктивно-методичні матеріали щодо проведення тренінгів в навчально-виховному процесі). – «Інновація», Дніпропетровськ. 2010. – 245 с.

8. Слютіна В.О. Бесіди з безпеки життєдіяльності у школі. 5-11 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 192 с.: табл. – (Серія «Класний керівник»).

9. Практичні рекомендації з питань реалізації політики щодо ВІЛ-інфекції в системі освіти України: інформ.-метод. посіб. / автори-упорядн.: О.В.Єресько, С.С.Фіцайло, О.Г.Єщенко [та ін.]. – К.: Освіта, 2013. – 54 с.

за метріалами сайту http://doippo.dp.ua/ 

Переглядів: 306 | Додав: lyubovs | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]